Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego cz. dz. nr 217

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Ogłasza  drugi przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego cz. dz. nr 217

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Grota Roweckiego 3
NIP: 731-203-00-32   REGON: 100999466

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości dz. nr 217, teren od ulicy Kilińskiego, o powierzchni
483 m2. Działka jest utwardzona kostką brukową. Na nieruchomości możliwe jest prowadzenie działalności usługowej o nieuciążliwym charakterze.

Grunt będący przedmiotem przetargu przeznaczony został do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 10 zł/m2. Do wylicytowanego czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami, doliczony będzie podatek VAT w stawce 23%.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie w wysokości równej średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego w Monitorze Polskim.

Oferty w zaklejonych kopertach wraz z oświadczeniem o akceptacji wzoru umowy należy składać
w sekretariacie MOSiR znajdującym się w hotelu „Włókniarz” przy ul. Kilińskiego 34 w Pabianicach lub na adres mailowy: biuro@mosir.pabianice.pl

Termin złożenia ofert: do dnia 2 lutego 2022 r. do godz. 15:00

Termin otwarcia ofert: 3 lutego 2021 r. godz. 9:00.

Pabianice dnia, 12 stycznia 2022 r.

BIP – przetarg

Informacja o rozstrzygnięci konkursu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Starszego mistrza na Hali Koszykówki – Pływalni

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 3 informuje, iż postępowanie rekrutacyjne na stanowisko starszego mistrza na Hali Koszykówki – pływalni zostało zakończone bez wyboru kandydata.

Informacja

04.01.2022 18:15 Profi Sunbud PKK99 Pabianice – AZS PWSZ Skierniewice
05.01.2022 19:30 Profi Sunbud PKK99 Pabianice – TKM Włocławek
08.01.2022 15:45 Profi Sunbd PKK99 Pabianice – ŁKS KM Szkoła Gortata II Łódź
08.01.2022 09:00 PTK A&D Pabianice – PTK Sportex Pabianice
08.01.2022 13:30 PTK A&D Pabianice – UKS Akademia Gortata
08.01.2022 10:15 PTK Sportex Pabianice – MKS Ósemka Skierniewice
09.01.2022 9:00 PTK Ola Pabianice – Basket 4EVER Ksawerów
09.01.2022 11:30 PTK IDM Flower Group Pabianice – MKS ÓSEMKA Skierniewice
09.01.2022 16:00 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice – Pogoń Mogilno
12.01.2022 16:15 PTK Ola Pabianice – Widzew Łódź
12.01.2022 18:15 PTK IDM Flower Group Pabianice – Basket 4EVER Ksawerów
13.01.2022 19:00 Integra PKK99 Pabianice – TKM Włocławek
16.01.2022 10:00 PTK IDM Flower Group Pabianice – Widzew Łódź
16.01.2022 15:30 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice – MKK Interon Siejko Boruta Zgierz
20.01.2022 16:30 PTK IDM Flower Group Pabianice – KS Sirmax Kutno
23.01.2022 16:30 UMKS Księżak Łowicz – PTK Cocomore Pabianice
22.01.2022 16:00 PTK A&D Pabianice – UMKS Księżak Łowicz
22.01.2022 9:30 PKK 99 Pabianice – MKS ÓSEMKA Skierniewice
29.01.2022 12:30 PTK Sportex Pabianice – ŁKS KK Łódź
29.01.2022 16:00 SuperDrob Widzew Łódź – PTK Sportex Pabianice
30.01.2022 11:00 PTK IDM Flower Group Pabianice -UKS Basket SMS Aleksandrówsaa

styczeń 2022.pdf

Informacja

Hala tenisowa w dniu 31.12.2021 czynna w godzinach 7:00 – 14:00.

Hala tenisowa w dniach 01.01.2022 oraz 06.01.2022 nieczynna.

Informacja

04.12.2021:  PKK99 Pabianice – ŁKS Łódź (U-15 koszykówka)
05.12.2021:  PKK99 Pabianice – ŁKS Łódź (U-13 koszykówka)
04.12.2021.Godz: 10.00 Międzynarodowy Turniej w zapasach w stylu klasycznym – Memoriał Tadeusz Wnuka
04-05.12.2021.Godz: 16.00 Międzywojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w tenisie ziemnym
11-12.12.2021.Gzodz: 10.00 Międzywojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w tenisie ziemnym
17.12.2021 16:30 PTK A&D Pabianice – Basket 4EVER Ksawerów
18-19.12.2021.Godz: 10.00 Międzywojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w tenisie ziemnym
18.12.2021 10:30 MUKS Bełchatów – UKS Basket Aleksandrów Łódzki
18.12.2021 12:00 UKS Basket Aleksandrów Łódzki – PTK Sportex Pabianice
18.12.2021 Godz:9:00 PTK Sportex Pabianice – MUKS Bełchatów
19.12.2021Godz:9:00 PTK Compact Project Pabianice – Basket 4EVER Ksawerów
19.12.2021 Godz11:30 ŁKS KK Łódź – PTK Compact Project Pabianice
19.12.2021.Godz: 14.30 PKK99 Pabianice – KS Kutno (U13 –koszykówka)
20.12.2021 Godz:16:00 PTK ABM Jędraszek Pabianice – Widzew Łódź
22.12.2021 Godz:16:30 PTK A&D Pabianice – Widzew Łódź

Informacja

REGULAMIN COVIDOWY DLA OBIEKTÓW MOSiR W PABIANICACH
DOTYCZĄCY USTALENIA LIMITÓW OSÓB MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE KORZYSTAĆ Z OBIEKTU.

 

§ 1
Na pływalni w MOSiR w Pabianicach obowiązuje limit obłożenia 30% (15 osób).

§ 2
Na hali koszykówki w MOSiR w Pabianicach obowiązuje limit obłożenia 1 osoba na 15 m2 (130 osób).
§ 3
Na hali tenisa w MOSiR w Pabianicach obowiązuje limit obłożenia 1 osoba na 15 m2 (178 osób).
§ 4
W hotelu „Włókniarz” w Pabianicach obowiązuje limit obłożenia 30% (6 pokoi).

§ 5
Do ustalonych powyżej limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku szczepienia i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

§ 6
Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

§ 7
Wszelkie skargi, wnioski oraz zapytania prosimy kierować na adres kancelaria@mz.gov.pl

 

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie jednozmianowym: konserwatora obiektów i urządzeń sportowych.

Miejsce pracy: ośrodek „Lewityn” ul. Bugaj 110 Pabianice

Continue reading