Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie nr 67/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z odstąpieniem od pobierania opłat za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta Pabianice – pozostające w zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarządzenie 67/2020/P

Wniosek do Zarządzenia 67/2020/P