Środki na kartach abonamentowych na pływalnię

  • Informujemy, że środki zgromadzone na kartach abonamentowych, które nie podlegają doładowaniu i nie zostały wycofane z obiegu z dniem 1 stycznia 2019 roku, mogą zostać wykorzystane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku
  • Kaucję za karty abonamentowe, które utraciły swoją ważność, będą zwracane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.