Informacja

REGULAMIN COVIDOWY DLA OBIEKTÓW MOSiR W PABIANICACH
DOTYCZĄCY USTALENIA LIMITÓW OSÓB MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE KORZYSTAĆ Z OBIEKTU.

 

§ 1
Na pływalni w MOSiR w Pabianicach obowiązuje limit obłożenia 30% (15 osób).

§ 2
Na hali koszykówki w MOSiR w Pabianicach obowiązuje limit obłożenia 1 osoba na 15 m2 (130 osób).
§ 3
Na hali tenisa w MOSiR w Pabianicach obowiązuje limit obłożenia 1 osoba na 15 m2 (178 osób).
§ 4
W hotelu „Włókniarz” w Pabianicach obowiązuje limit obłożenia 30% (6 pokoi).

§ 5
Do ustalonych powyżej limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku szczepienia i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

§ 6
Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

§ 7
Wszelkie skargi, wnioski oraz zapytania prosimy kierować na adres kancelaria@mz.gov.pl