Informacja o rozstrzygnięci konkursu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Starszego mistrza na Hali Koszykówki – Pływalni

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 3 informuje, iż postępowanie rekrutacyjne na stanowisko starszego mistrza na Hali Koszykówki – pływalni zostało zakończone bez wyboru kandydata.