Informacja

Godziny pracy Hali Tenisa:
24.12. -7.00.-14.00.

25.12., 26.12. zamknięta

31.12. -7.00.-14.00.

01.01.23 –zamknięta

6.01.23. – 7.00.-22.00.