INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
do pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach,
ul. Grota-Roweckiego 3 na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista do spraw administracyjnych


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach informuje, że w wyniku
przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
specjalisty do spraw administracyjnych w MOSiR Pabianice została wybrana Pani


Izabela Maciejewska zamieszkała w Pabianicach

UZASADNIENIE: Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W wyniku
przeprowadzonej rozmowy spełniła niezbędne wymagania potrzebne do pracy na
stanowisku specjalisty do spraw administracyjnych.

Dyrektor MOSiR
mgr Piotr Adamski