Nabór na stanowisko starszego mistrza

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie jednozmianowym: starszego mistrza.

Miejsce pracy: Pływalnia i Hala Koszykówki ul. Grota Roweckiego 3 Pabianice

Od kandydata oczekujemy:

– wykształcenia średniego-technicznego mile widziane wyższe inżynierskie

– prawa jazdy kat.B

– znajomość obsługi komputera, systemu Windows, pakietu Office

– wymagany staż pracy 3 lata

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

– współdziałanie przy tworzeniu umów z najemcami i nadzorowanie ich działalności

– organizowanie pracy zespołu pracowników zatrudnionych w MOSiR na stanowiskach konserwatora sprzętu sportowego, pracownika zaplecza sportowego

– nadzorowanie utrzymania czystości i porządku na obiekcie pływalni i hali koszykówki

– współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach w sprawach związanych z okresowym badaniem wody na pływalni;

– pomoc w przeprowadzaniu wymaganych stosownymi przepisami okresowych przeglądów budynków hali koszykówki i pływalni, konserwacji i remontów instalacji, urządzeń i budynków

– udział w czynnościach odbiorowych wykonania prac inwestycyjno-remontowych w obiekcie pływalni i hali koszykówki

– planowanie dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni

– utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji na pływalni i hali koszykówki

– prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań

– dyspozycyjności

– niekaralności

OFERUJEMY:

– pracę w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,

– wynagrodzenie w wysokości od 4.200 zł – 4.500 zł brutto,

– dodatkowe świadczenia, w tym trzynasta pensja.

Wymagane dokumenty tj.: CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota-Roweckiego 3, pokój nr 65 lub przesłać na adres mailowy biuro@mosir.pabianice.pl do dnia 3.12.2021.

 

Ogłoszenie na starszego mistrza na pływalnię i halę kosztkówki

Klauzula