Informacja z otwarcia ofert i wybór kontahenta

Protokół z otwarcia ofert i wyboru kontrahenta

Komisja przetargowa zebrała się w dniu 3 grudnia 2021 r. o godz. 13:00 w celu otwarcia nadesłanych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż i dostawę oleju opałowego w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do hali tenisowej MOSiR w Pabianicach.
Oferty zostały nadesłane przez następujące podmioty:

L.p. Kontrahent

 

Adres Data nadesłania oferty Cena brutto
1. PETROJET sp. z o.o.

 

Kieszek 52

26-670 Pionki

2.12.2021 r.

godz. 15:11

117.342,00 zł
2. Firma Handlowo Usługowa Kwiatkowski

 

ul. Podleśna 20

93-035 Ozorków

2.12.2021 r.

godz. 14:46

132.000,00 zł
3. EKO – OIL sp. z o.o. sp. k

 

Monice 3

98-200 Sieradz

2.12 2021 r.

(poczta)

116.604,00 zł
4. MKAJ Skorupa sp. z o.o.

 

ul. Traktorowa 126

91-204 Łódź

3.12.2021 r.

godz. 7:34

118.800,00 zł
5. DAMO sp. z o.o. sp. k.

 

ul. Małszyce 2d/2e

99-400 Łowicz

3.12.2021 r.

godz. 8:21

110.331,00 zł

Po przeanalizowaniu powyższych ofert Komisja postanowiła wybrać ofertę DAMO sp. z o.o. sp. k.

jako najkorzystniejszą cenowo i wnioskować do Dyrektora MOSiR w Pabianicach o zawarcie umowy z wskazaną firmą.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Otwarcie ofert i wybór kontrahenta