Regulamin Wypożyczalni Sprzętów Wodnych

Regulamin wypożyczalni sprzętów wodnych

na terenie MOSiR Pabianice, ul. Bugaj 110

Szanowni Goście,

poniższy regulamin został opracowany w celu bezpiecznego i przyjemnego korzystania ze sprzętów wodnych. Korzystanie z nich oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację obowiązujących zasad.

 

1. Wypożyczalnia sprzętów wodnych jest otwarta od 26.06.2023 r do 31.08.2023 r. w godz. 11.00 – 19.00.

2. Wypożyczanie sprzętu wodnego ma charakter usługi odpłatnej wg obowiązującego cennika.

3. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim za okazaniem dokumentu tożsamości.

4. Osoby nieletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność cywilną i prawną.

5. Zabrania się korzystania ze sprzętów wodnych osobom będącym pod wpływem alkoholu lub  środków odurzających.

6. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób dany sprzęt wodny został dopuszczony tj:

  • Kajak- do 2 osób jednocześnie
  • Mały rower wodny – do 2 osób jednocześnie
  • Duży rower wodny – do 4 osób jednocześnie

7. Osoba korzystająca ze sprzętów wodnych  ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

8. Osobom korzystającym ze sprzętu wodnego zabrania się:

  • kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody);
  • odstępowania sprzętu pływającego osobom trzecim;
  • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych;
  • picia alkoholu i przyjmowania środków odurzających w czasie dysponowania sprzętem wodnym;
  • wykorzystywania sprzętu wodnego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Podstawowym wyposażeniem  sprzętu wodnego są kamizelki ratunkowe celem zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających ze sprzętu wodnego.

10. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne jego wypożyczenie.

11. Za sprzęt nie zwrócony w terminie pracownik MOSiR w Pabianicach może pobrać dodatkową opłatę  za każde następne rozpoczęte pół godziny.

12. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu opłaty.

13. Koszty naprawy zniszczonego sprzętu wodnego  pokrywa osoba korzystająca ze sprzętu wodnego.

Regulamin zatwierdził

Dyrektor MOSiR Pabianice

Piotr Adamski