Tablica informacyjna SZKUTNIA

 

 

Nazwa zadania:

 

„Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych – Szkutni”

 

W ramach zadania realizowana jest:

 

  1. Budowa obiektu o powierzchni zabudowy 1253,25 m2 mieszczącego w sobie:
  2. siedzibę Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych;
  3. siedzibę Retmanatu Drużyn Wodnych Hufca ZHP Pabianice;
  4. pomieszczenia przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
  5. pomieszczenia sanitarne.
  6. Budowa parkingu na 29 stanowisk zlokalizowany w pasie wolnym od zabudowy wzdłuż ulicy Popławskiej;
  7. Stworzenie przestrzeni publicznej, tras i ciągów pieszych;
  8. Budowa trzech zjazdów od ul. Popławskiej (dwóch dla samochodów ciężarowych i jednego dla samochodów osobowych).