Tablica informacyjna BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA

 

Nazwa zadania:

„Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

W ramach zadania realizowana jest:

 

 1. Rozbiórka betonowych trybun, murków, schodów terenowych oraz dwóch murowanych wiat dla zawodników rezerwowych;
 2. Rozbiórka utwardzonych nawierzchni oraz rządzeń lekkoatletycznych na zakolach;
 3. Rozbiórka urządzeń sportowych , koszy na śmieci masztów flagowych, słupów oświetleniowych, reklamowych;
 4. Rozbiórka stalowego ogrodzenia bieżni i terenu oraz likwidacja istniejących wokół bieżni skarp a także profilowanie nowych;
 5. Budowa bieżni okrężnej o długości 400 m wraz z ośmiotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m przez płotki;
 6. Budowa rowu z wodą do biegu z przeszkodami wraz z zasilaniem rowu w wodę;
 7. Wyprofilowanie i naprawa fragmentów nawierzchni istniejącego boiska piłkarskiego
  z nawierzchnią z trawy naturalnej;
 8. Montaż nowych wiat stadionowych (2 dla zawodników rezerwowych, 1 dla sędziego technicznego, 1 dla noszowych);
 9. Wykonanie nawierzchni utwardzonych chodników i ciągów pieszo-jezdniowych;
 10. Budowa nowych ogrodzeń;
 11. Wykonanie niwelacji, humusowania i założenie trawników;
 12. Budowa infrastruktury technicznej poprzez wykonanie: instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z obiektów, przyłącza kanalizacji deszczowej do studni, nowego systemu nawadniania murawy, wykonanie rekreacyjnego oświetlenia bieżni