Regulaminy obiektów

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UMIESZCZANIA SZYLDÓW I REKLAM

WOLNYCH OD OPŁAT NA OGRODZENIACH I BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MOSiR PABIANICE do pobrania tutaj
ZARZĄDZENIE NR 16/17 do pobrania tutaj

Zespół Obiektów przy ul. Grota Roweckiego 3

obejmuje: boiska piłkarskie, hotel Włókniarz, parkingi, tereny zielone.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3 do pobrania tutaj

Kryta Hala Tenisowa, ul. Grota Roweckiego 3

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ HALI TENISOWEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3 do pobrania tutaj

Kryta Pływalnia, ul. Grota Roweckiego 3

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3 do pobrania tutaj

Ośrodek Rekreacyjny „LEWITYN”, ul. Bugaj 110

Regulamin kąpieliska na terenie Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych „Lewityn” im. Włodzimierz Durajskiego w Pabianicach przy ul. Bugaj110 do pobrania tutaj

Ośrodek Rekreacyjny „LEWITYN”, ul. Bugaj 110

Regulamin wypożyczalni leżaków na terenie Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych „Lewityn” im. Włodzimierz Durajskiego w Pabianicach przy ul. Bugaj110 do pobrania tutaj

Ośrodek Rekreacyjny „LEWITYN”, ul. Bugaj 110

Regulamin dla osób korzystających z Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych „Lewityn” im. Włodzimierz Durajskiego w Pabianicach przy ul. Bugaj110 do pobrania tutaj

Sauna Hotelu Włókniarz, ul. Kilińskiego 34

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY HOTELU WŁÓKNIARZ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH PRZY UL. BUGAJ KILIŃSKIEGO 34 do pobrania tutaj