ZASADY KORZYSTANIA Z BIEŻNI LEKKOATLETYZNEJ

ZASADY KORZYSTANIA Z BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU
I REKREACJI W PABAINICACH

§1.

Zasady ogólne

1.Bieżnia lekkoatletyczna wchodzi w skład zespołu sportowo-rekreacyjnego zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.

2.Bieżnia jest czynna od 6:00 do 22:00.

3.Korzystanie z bieżni jest darmowe i odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Sportu MOSiR w oparciu o harmonogram korzystania lub na podstawie odrębnych umów.

4.Korzystający z bieżni zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.

§2.

Zasady korzystania

1.Z bieżni mogą korzystać:

a) kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, szkoły – pod nadzorem trenera, instruktora lub opiekuna, zgodnie z obowiązującym harmonogramem wejść;

b) osoby indywidualne w tym osoby niepełnosprawne pod opieką dorosłych, po wcześniejszym wpisaniu się do zeszytu wejść w recepcji hotelu oraz w ramach dostępności obiektu.

2.Z bieżni nie mogą korzystać:

a) osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, psychotropowych lub środków podobnie działających;

b) osoby zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie oraz w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

3. W miarę możliwości zaleca się korzystanie z bieżni tylko podczas treningu głównego, przeprowadzenie rozgrzewki natomiast na terenie dookoła kortów tenisowych.

4. Osoby korzystające z bieżni zobowiązane są do:

a) używania wyłącznie obuwia sportowego przeznaczonego do danej dyscypliny sportu;

b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu bieżni;

c) korzystania z wycieraczki która jest umieszczona przed wejściem na bieżnię;

d) utrzymania porządku i czystości na terenie bieżni;

e) podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu;

f) niekorzystania z wewnętrznych torów bieżni – (1 i 2) – nie dotyczy zawodów sportowych.

5. Przebywającym na terenie obiektu oraz korzystającym z bieżni zabrania się w szczególności:

a) wnoszenia i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu np. rower, motorower, deskorolka, rolki, hulajnoga, itp.;

zakaz jazdy rowerem

zakaz jazdy na hulajnodzezakaz jazdy na rolkachzakaz jazdy pozostałe

 

 

 

 

 

b) niszczenia urządzeń sportowych i płyty obiektu, wnoszenia żywności i napojów;

zakaz jedzenia

 

 

 

 

 

 

c) wejścia w obuwiu zewnętrznym oraz biegania po bieżni w korkach i maszerowania z kijkami do nording-walking,

zakaz obuwia zewnętrznego

zakaz obuwiazakaz obuwia

 

 

 

 

 

d) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, palenia papierosów i spożywania alkoholu;

zakaz palenia

zakaz alkoholu

zakaz alkohol

 

 

 

 

 

 

e) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych;

zakaz zwierząt

 

 

 

 

 

 

f) wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie: płoty, mury, ogrodzenia boiska i stadionu, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, dachy;

zakaz przechodzenia przez barierki

 

 

 

 

 

 

g) dewastacji obiektu (pisania na urządzeniach, trybunach lub drogach, ich malowania, oklejania, używania otwartego ognia, fajerwerków i palenia ognisk, itp.);

zakaz ognia

zakaz ognia

zakaz fajerwerki

 

 

 

 

 

 

h) biegania podczas opadów śniegu lub po zaśnieżonej bieżni;

§3.

Postanowienia końcowe

1.Wszystkich użytkowników obowiązuje zachowania zgodne z niniejszym regulaminem.

2.MOSiR nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez korzystających z bieżni.

2.Odpowiedzialność cywilną za wszelkie wypadki i zdarzenia powstała podczas użytkowania obiektu ponoszą organizatorzy zajęć zorganizowanych (imprezy, treningi) oraz osoby fizyczne korzystające z bieżni.

 

Zasady zatwierdził

Dyrektor MOSiR Pabianice

Piotr Adamski