Informacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach informuje, że od dnia 12.06.2021 w godzinach 11.00-19.00 czynny będzie wodny plac zabaw zlokalizowany w ośrodku „Lewityn” przy ul. Bugaj 110. Od dnia 15.06.2021 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/354/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 maja 2021 roku rozpoczyna się sezon kąpielowy i kąpielisko będzie czynne codziennie w godzinach 11.00 – 19.00.

ZAPRASZAMY !!!

Informacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach informuje, że w dniach 03.06.2021 do 06.06.2021 przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego będzie czynna w godzinach 11.00-19.00.

ZAPRASZAMY !!!

Informacja

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28.05 2021 pływalnia będzie czynna dla wszystkich chętnych z zachowaniem reżimu sanitarnego i 50% obłożeniem.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach informuje, że dnia 19 maja 2021 podpisana została umowa na uruchomienie punktu gastronomiczno-rozrywkowego na terenie MOSiR w Pabianicach, obiekt „Lewityn”, ul. Bugaj 110. W ramach niniejszej umowy Dzierżawca w terminie do 1 lipca 2021 roku ma obowiązek uruchomić tymczasowy punkt gastronomiczny, a do dnia 30 kwietnia 2022 utworzyć punkt gastronomiczno-rozrywkowy wraz z konieczną infrastrukturą wg oferty.

Dyrektor MOSiR

Piotr Adamski

Wizualizacja punktu gastronomiczno-rozrywkowego.
Wizualizacja punktu gastronomiczno-rozrywkowego.
Wizualizacja punktu gastronomiczno-rozrywkowego.
Wizualizacja punktu gastronomiczno-rozrywkowego.
Wizualizacja punktu gastronomiczno-rozrywkowego.
Wizualizacja punktu gastronomiczno-rozrywkowego.