Zasady dotyczące korzystania z karnetów

Informacja dotycząca zasad korzystania z karnetów od 1 stycznia 2019 roku na pływalni krytej MOSiR.

MOSiR Pabianice uprzejmie informuje, że z dniem 01.01.2019 roku wprowadzone zostaną nowe karnety wstępu na pływalnię. Karnety, które utraciły ważność przed 31 grudnia 2017 roku i nie zostały przedłużone zostaną wycofane z obiegu z dniem 1 stycznia 2019 roku. Pozostałe karnety utrzymują swoją ważność do momentu wykorzystania środków na nich zgromadzonych ale nie będą już doładowywane. Zasady zakupu i korzystania z nowo zakupionych karnetów dostępne są na stronie internetowej MOSiR oraz w recepcji pływalni.

Ważność karnetów na pływalni

Informacja dotycząca cen i terminów ważności Karnetów zakupionych od 1 stycznia 2019 roku.

  • 30 zł-ważny 1-miesiąc +14dni na doładowanie
  • 50 zł-ważny 2-miesiące +14dni na doładowanie
  • 100 zł-ważny 3-miesiące +14dni na doładowanie
  • 200 zł-ważny 6-miesiący +14dni na doładowanie

Po upływie 14 dni od daty zakończenia terminu ważności karnetu pozostałe na nim środki nie będą podlegać zwrotowi.

ZARZĄDZENIE NR 7/16

ZARZĄDZENIE NR 7/16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 08.08.2016 r. w sprawie : lekcji nauki pływania na terenie pływalni krytej MOSiR

§ 1

Z dniem 1 września 2016 roku wprowadzam do cennika usług pływalni następujące usługi :
1. bilet instruktorski do prowadzenia indywidualnych lekcji nauki pływania
2. wynajem toru pływalni do prowadzenia grupowych lekcji nauki pływania

§ 2

Usługi skierowane są do osób posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia lekcji nauki/doskonalenia pływania.

§ 3

Zajęcia z nauki, doskonalenia pływania lub innych specjalistycznych zajęć w wodzie prowadzić mogą osoby fizyczne i prawne za pisemną zgodą Dyrektora Ośrodka.

§ 4

Warunki uzyskania zgody na prowadzenie lekcji nauki pływania na terenie pływalni krytej MOSiR :
1. przedłożenie :
– oryginałów i kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia
– zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, NIP, Regon
– polisy ubezpieczeniowej OC
– oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności z tytułu ewentualności zaistnienia szkody na mieniu bądź osobie
– akceptacji regulaminów obowiązujących w obiekcie
2. podpisanie umowy określającej warunki uprawniające do zakupu biletu instruktorskiego
lub wynajmu toru pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem.