Informacja:

Informujemy, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną hala tenisowa do 9 kwietnia 2021 r. będzie otwarta poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 19:00

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie jednozmianowym: konserwatora obiektów i urządzeń sportowych.

Miejsce pracy: ośrodek „Lewityn” ul. Bugaj 110 Pabianice

Od kandydata oczekujemy:

– wykształcenia zawodowego \ średniego-technicznego

– prawa jazdy kat.B

– dyscypliny w zachowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy

– dobrego stanu zdrowia i predyspozycji do wykonywania prac fizycznych głównie na powietrzu

– dyspozycyjności

– niekaralności

Mile widziane:

– uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji

– uprawnienia do obsługi pilarki spalinowej, rębaka i rozdrabniarki do drewna

– uprawnienia do prowadzenia wózków platformowych

Główne obowiązki:

– konserwacja i bieżąca naprawa sprzętów i urządzeń,

– kontrola stanu zieleni i nasadzeń,

– obsługa maszyn  i urządzeń,

– prace porządkowe.

Wymagane dokumenty tj.: CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy należy złożyć w Dziale Kadr Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota- Roweckiego 3 ,pokój nr 65 lub na adres mailowy biuro@mosir.pabianice.pl do dnia 31.03.2021.

w związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. Poz. 922) informuję, że:

-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Grota Roweckiego 3, 95-200 Pabianice, NIP: 7312030032, REGON: 100999466 -Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mosir.pabianice.pl

– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA

Środki zgromadzone na kartach abonamentowych, które nie podlegają doładowaniu i nie zostały wycofane z obiegu z dniem 1 stycznia 2019 roku, mogą zostać wykorzystane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Depozyty za karty abonamentowe, które utraciły swoją ważność, będą zwracane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy o otwarciu pływalni z dniem 12.02.2021 pływalnia czynna będzie: Od poniedziałku do piątku od 6.30 do 21.30 ostatnie wejście 20.15,soboty od 10.00 do 18.00 i niedziele od 11.00 do 18.00 ostatnie wejście 16.45.