Otwarcie pływalni MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że z dniem 12.06.2020 planowane jest otwarcie pływalni MOSiR. W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną zostają wprowadzone zasady korzystania z pływalni zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.062020 dotyczącym funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-COV-2 w Polsce.

 1. Zachowanie niezbędnego dystansu 2 metrowej odległości między osobami w obiekcie pływalni oraz jej otoczeniu.
 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu na pływalnie oraz na jej terenie w miejscach wyznaczonych.
 3. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni.
 4. Na pływalni mogą przebywać jednorazowo 24 osoby – 4 osoby na torze.
 5. Ilość osób korzystających z sauny to 2 osoby.
 6. Pływalnia będzie czynna w godzinach 6.30 – 21.30 od poniedziałku do piątku i w godzinach 10.00 – 18.00 sobota, niedziela.
 7. W miesiącach lipiec i sierpień pływalnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30 – 21.30 sobota, niedziela nieczynne

Wypożyczalnia sprzętu pływającego otwarta

Informujemy, że wypożyczalnia sprzętu pływającego będzie czynna w każdy weekend (począwszy od 09.05.2020) w godzinach od 11:00 do 19:00

Cennik korzystania ze sprzętu pływającego:

 • kajak: godzina – 10 zł, półgodziny – 7 zł
 • mały rower: godzina – 12 zł, półgodziny – 8 zł
 • duży rower: godzina – 15 zł, półgodziny – 10 zł
 • rower „Cabrio”: godzina – 20 zł, półgodziny – 14 zł

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie nr 67/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z odstąpieniem od pobierania opłat za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta Pabianice – pozostające w zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarządzenie 67/2020/P

Wniosek do Zarządzenia 67/2020/P

Program imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR w Pabianicach w okresie ferii zimowych 2020

MOSiR – ul. Bugaj 110:
Przez pierwszy i drugi tydzień ferii w dni robocze od poniedziałku do piątku organizowany będzie kulig w zależności od pogody i śniegu Godz. 12.00-13.00 24.01.2020 r – ognisko z pieczonymi kiełbaskami na zakończenie ferii Godz: 13.00 po kuligu
Hala koszykówki:
14.01.2020 r – Turniej siatkówki (czwórki) dla szkół podstawowych (rocznik 2007 i młodsi)
Godz: 9.30 – zbiórka:10.00 rozpoczęcie zawodów
15.01.2020 r- Turniej w tenisie stołowym dla szkół podstawowych (rocznik 2007 i młodsi)
Godz: 9.30 zbiórka: 10.00 rozpoczęcie zawodów
16.01.2020 r- turniej trójek koszykarskich dziewcząt szkół podstawowych (rocznik 2007 i młodsi)
Godz 09.30 zbiórka 10.00 rozpoczęcie zawodów
21.01.2020 r – turniej trójek koszykarskich chłopców szkół podstawowych (rocznik2005-06)
Godz. 9: 30 – zbiórka: 10.00 rozpoczęcie zawodów
22.01.2020 turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych (rocznik 2005-06)
Godz: 9.30 zbiórka: 10.00 rozpoczęcie zawodów
23.01.2020 Turniej siatkówki dla szkół podstawowych (rocznik 2005-06)
Godz 9.30 zbiórka 10.00 rozpoczęcie zawodów
Sala Sp. 15 – ul.Orla
17.01.2020 r.Turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych (roczniki 2007 i młodsi)
Godz 09.30 zbiórka 10.00 rozpoczęcie zawodów
Pływalnia:
Wejścia indywidualne dla dzieci i młodzieży za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej (oprócz weekendów) w cenie 3 zł za godzinę w godzinach 08:30 – 11:00
bezpłatne udostępnienie pływalni w okresie ferii w godz: 11:00 – 14.45 organizacjom,stowarzyszeniom i klubom sportowym organizującym wypoczynek dla dzieci i młodzieży (oprócz weekendów) po uprzednim uzgodnieniu z kierownictwem obiektu
Wejścia indywidualne dla dzieci i młodzieży za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej (oprócz weekendów) w cenie 5 zł za godzinę w godzinach 11:00 – 14:45.

Ulga na pływalni dla dzieci niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż od 1 grudnia br. wprowadził ulgę za korzystanie z pływalni dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości 50% ceny biletu ulgowego oraz zwolnienie z opłat opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy sprawują nad nimi pieczę, w czasie korzystania z pływalni.
Do powyższej ulgi upoważnia okazanie legitymacji lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka.

ZARZĄDZENIE NR 26/19

ZARZĄDZENIE NR 26/19 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 29.11.2019 r. w sprawie : cen biletów i karnetów na pływalnię i halę koszykówki

§ 1

Z dniem 01.01.2020r. wprowadzam następujące ceny biletów i karnetów na pływalnię:

Bilety
– normalny – 12 zł/godz.
– ulgowy – 9 zł/godz.
– wakacyjny – 5zł/godz.(w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży)
– grupowy szkolny – 6zł/godz.
– normalny wielodzietny i senior – 10zł/godz.
– ulgowy wielodzietny – 6,50zł/godz.
– bilet ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych – 4,50zł/godz.
– instruktorski – 25zł/godz.
– weteran i weteran poszkodowany – bilet bezpłatny

następna rozpoczęta minuta:
– bilet normalny – 25 gr/minutę
– bilet ulgowy – 18 gr/minutę
– bilet wakacyjny – 12gr/minutę
– bilet normalny wielodzietny i seniora – 19gr/minutę
– bilet ulgowy wielodzietny – 12gr/minutę
– bilet ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych – 10gr/minutę
– bilet instruktorski – 42gr/minutę

Karnety
– 30zł ważny 1 miesiąc
– 50zł ważny 2 miesiące
– 100zł ważny 3 miesiące
– 200żł ważny 6 miesięcy

Cena za minutę pobytu na pływalni w karnecie
– bilet normalny – 17gr/minutę
– bilet ulgowy – 13gr/minutę
– bilet normalny wielodzietny i seniora – 14gr/minutę
– bilet ulgowy wielodzietny – 9gr/minutę
– bilet ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych – 6gr/minutę

§ 2

Z biletu ulgowego korzystać mogą:
– dzieci
– młodzież szkolna
– studenci do 26 roku życia
– emeryci i renciści


§ 3

1. Wynajem całej pływalni – 500zł/godz.
2. Wynajem hali koszykówki – 90zł/godz.
3. Bilety na halę koszykówki -75zł/godz.
4. Wynajem Sali tenisa stołowego – 40zl/godz.
5. Bilety na salę tenisa stołowego – 12zł/godz.
6. Wynajem toru – nauka pływania – 40zł/godz. Plus bilet dla uczestnika zajęć

§ 4

Kierownik obiektu w uzasadnionych przypadkach może udzielić bonifikaty maksymalnie o 20% w stosunku do obowiązujących cen lub odstąpić od pobrania opłat po uzyskaniu Zgody Dyrektora MOSiR.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 1/19 z dnia 08.01.2019r.

Dyrektora MOSiR.