INFORMACJA

Środki zgromadzone na kartach abonamentowych, które nie podlegają doładowaniu i nie zostały wycofane z obiegu z dniem 1 stycznia 2019 roku, mogą zostać wykorzystane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Depozyty za karty abonamentowe, które utraciły swoją ważność, będą zwracane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.