INFORMACJA

o rozstrzygnięciu przetargu w formie konkursu ofert na uruchomienie punktu gastronomiczno-rozrywkowego na terenie MOSiR w Pabianicach, obiekt „Lewityn”, ul. Bugaj 110.

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego przetargu w formie konkursu ofert na uruchomienie punktu gastronomiczno-rozrywkowego na terenie MOSiR w Pabianicach, obiekt „Lewityn”, ul. Bugaj 110 – zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/21 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach z dnia 29.04.2021 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia przetargu

wybrana została oferta od:

PPHU AMG Mariusz Gała, ul. Karniszewicka 78A, 95-200 Pabianice

UZASADNIENIE: Po rozpatrzeniu oferty stwierdza się, że złożona oferta spełnia warunki przetargowe.

Dyrektor MOSiR
mgr Piotr Adamski