INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
do pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Grota –Roweckiego 3 na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Zespołu Obiektów

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru kandydatów do pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji , ul.Grota –Roweckiego 3, 95-200 Pabianice
– zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowej procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach

wybrany został Pan Tomasz Giedrojć zam. w Pabianicach

UZASADNIENIE: Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W wyniku przeprowadzonej rozmowy w najwyższym stopniu spełnił niezbędne wymagania
potrzebne do pracy na stanowisku Kierownika Zespołu Obiektów .

Dyrektor MOSiR
mgr Piotr Adamski

Wolne stanowisko pracy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK ZESPOŁU OBIEKTÓW

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne
  • znajomość obsługi komputera, system Windows, pakiet Office
  • wymagany staż pracy 5 lat
  • język angielski lub niemiecki poziom podstawowy mile widziany

Liczba miejsc: 1

  • podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu
  • miejsce wykonywania pracy: MOSiR w Pabianicach

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH